Warsztat na temat: „Rozwój i zastosowanie energii odnawialnych“

W dniu 23.10.2019 r. miał miejsce 5 polsko-niemiecki warsztat w ramach polsko-niemieckiego projektu „Razem dla pogranicza - poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwoju kompetencji transgranicznych”. Warsztaty zorganizowało Centrum Innowacji i Technologii, Spółka Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Sprewa-Nysa w raz ze swoim polsko-niemieckim Eurocentrum.

Warsztat w Cottbus zorganizowany pod hasłem „Rozwój i wykorzystanie energii odnawialnych” miał na celu poinformowanie ok. 20 osobowej polskiej delegacji o zagadnieniach związanych z pozyskiwaniem, wykorzystaniem i zastosowaniem energii odnawialnych w regionie. Informacje były przekazywane podczas zwiedzania zakładów oraz rozmów z ekspertami. Delegacja składała się w uczniów szkoły zawodowej i ich opiekunów z powiatu nowosolskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „ELEKTRYK“, a także Zespołów Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2, 4 i nr 5 z Nowej Soli i z Kożuchowa.

W ramach wyjazdu uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami UKA Cottbus Opracowywanie Projektów Sp. z o.o.& Co. KG – wiodącą w Niemczech firmą, która buduje i zarządza farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi. Uczestnicy dowiedzieli się na temat procesu powstawania farm energii odnawialnej od strony technicznej i prawnej.

Uczestnicy zwiedzili także LWG – Woda Łużycka Sp. z o.o. & Co. KG – przedsiębiorstwo zaopatrujące w wodę miasto Cottbus wraz przyległymi gminami. Wizyta była okazją do poznania wielu zadań spółki od podstawowej działalności, czyli zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w działalności firmy do kształcenia zawodowego przyszłych pracowników spółki.

Na zakończenie wyjazdu CIT Gmbh zorganizował spotkanie z naukowcami w Brandenburskim Technicznym Uniwersytecie Cottbus-Senftenberg. Podczas spotkania gospodarze zaprezentowali działalność uniwersytetu dotyczącą zielonej energii i jej magazynowania oraz laboratoria, w których odbywają się badania naukowe. Na zakończenie uczestnikom zaprezentowane zostały budynki mieszkalne wykorzystujące odnawialne źródła energii bazujące na energii słonecznej.

W tym miejscu chcielibysmy jeszcze raz serdecznie podziekowac za wsparcie wszystkim zaangazowanym przedsiebiorstw oraz przedsstawicielom Technicznego Uniwersytetu Cottbus

Ten transgraniczny projekt polsko-niemiecki jest współfinansowany w ramach Programów Współpracy VA Brandenburgia-Lubuskie 2014-2020. Beneficjentem wiodącymi jest powiat nowosolski, a projekt realizowany jest do 31.03.2021 r.

CIT GmbH/DPE, 28.10.2019

logo KP INTERREG VA