Projekt Edukacja

logo KP INTERREG VA

 

Razem dla pogranicza - poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwoju kompetencji transgranicznych

 

Cele projektu:

Projekt służy regionalnemu i transgranicznemu umocnieniu ofert dot. kształcenia zawodowego i ich dopasowania do wymóg rynku pracy na polsko-niemieckim obszarze wsparcia. Głównym celem projektu jest wybór możliwie najlepszych środków w zakresie wejścia w zawód, które dostosowane są do wymagań obszaru pogranicza oraz do poprawy umiejętności językowych i infrastruktury instytucji edukacyjnej polskiej szkoły zawodowej w Nowej Soli (CKZiU).

Zadania te sprawiają, że oferta szkoleniowa, ze szczególnym uwzględnieniem staży zawodowych, jest atrakcyjna i pomaga regionalnym firmom w znalezieniu i wyborze wykwalifikowanych pracowników. Grupą docelową projektu są niemieccy i polscy uczestnicy, którzy odbywają szkolenia zawodowe i chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje oraz informacje na temat innowacyjnych ofert pracy na obszarze przygranicznym.

Ten rodzaj wsparcia pozwoli większej liczbie osób dostrzec zwiększoną ilość i jakość oferowanych możliwości kształcenia, aby tym samym zdobyć jszcze lepsze i dopasowane do obszaru przygranicznego kwalifikacje.

 

Czas trwania projektu:

 • 01.04.2018 – 31.03.2021, 36 Miesięcy


Partner wiodący projektu:

 • Powiat Nowosolski


Partner projektu:

 • CIT Sp. z o.o., Agencja Wspiera Przedsiębiorczości Powiatu Sprewa-Nysa


Zidentyfikowane tematy/zakresy:

 • Dalszy rozwój kontaktów i współpracy polsko-niemieckiej na szczeblu dot. szkoleń i zatrudnienia
 • Podnoszenie świadomości regionalnych firm w zakresie bezpośredniego kontaktu ze szkołami zawodowymi
 • Zwiększenie umiejętności językowych, a tym samym możliwości co do szkolenia i kariery
 • Zwiększenie zasobów wykwalifikowanych pracowników
 • Integracja mieszkańców w obszarze przygranicznym


Działania projektu:

 • 1-DE/PL Warsztaty dot. tematu Nowoczesne miejsca kształcenia zawodowego modele, koncepcje i perspektywy, Forst (L.)/Cottbus
 • 5-DE/PL Warsztatówdot. tematu kształcenia zawodowego/praktyk zawodowych w niemieckim przedsiębiorstwie-możliwości i wymogi. Rozmowy z przedsiębiorcami, zwiedzanie firm i warsztatów szkolnych (Guben, Forst, Schwarze Pumpe, Cottbus)
 • 2-DE-PL Prezentacja szkół zawodowych Powiatów Nowosolskiego i SPN na Targach Messe „IMPULS“ w Cottbus
 • 1-Wyjazd studyjnypolskich uczniów i nauczycieli na Targi „CeBIT“ w  Hannoverze
 • 1-Wyjazd studyjnypolskich uczniów i nauczycieli na Targi „Drogi Kariery“ w Dreźnie


Projekt-Roadshow:

 • 1. DE/PL Warsztaty dot. tematu: „Nowoczesne miejsca kształcenia zawodowego modele, koncepcje i perspektywy”, Forst (L.)/Cottbus

czytaj więcej tutaj ...