Dla regionu - Realizacja projektów

Wymienić. Kwalifikować. Uczyć.

W zakresie naszej działalności obejmującym realizację projektów posiadamy szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie i koncentrujemy się na:

  • opracowywaniu,
  • wdrażaniu,
  • realizowaniu,
  • zarządzaniu
  • i rozliczaniu

projektów różnych pod względem finansowym i/lub czasu trwania lub zakresu.

Są one lub były dofinansowywane ze środków:

  • kraju związkowego Brandenburgia, Komisji Europejskiej,
  • Republiki Federalnej Niemiec.

Realizacja projektów jest nieodłącznie związana z pracą najróżniejszych lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych powiązań gospodarczych oraz opiera się na różnorodnych kontaktach i współpracy z partnerami z ponad 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo konkretne referencje odnośnie aktualnie przez nas realizowanych projektów lub tych już zakończonych.

Proszę umówić się z nami na dogodny termin konsultacji!

czytaj więcej tutaj ...