Projekt zapobieganie uzależnieniom

Transgraniczna współpraca w zakresie zwalczania i zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr

 

Cele projektu:

Projekt ma posłużyć w stworzeniu sieci „aktorów” pomagających w zwalczaniu uzależnień, a tym samym przyczynić się do efektywniejszej współpracy transgranicznej.
Projekt ten ma zapoczątkować wdrożenie efektywnych modeli/wzorców współpracy transgranicznej, utrzymaniu i rozbudowie trangranicznego przepływu tnformacji i zbudowaniu, wsparciu i utrzymaniu trwałej transgranicznej wymiany doświadczeń.
W ten sposób, projekt przyczynia się do osiągnięcia planów działania w koncepcji rozwoju i wdrażania celów Euroregionu SNB (2014-2020) oraz służy jako przykład integracji ludności, opieki społecznej i współpracy administracji na terenie wsparcia


Okres trwania projektu:

 • 01.01.2018 – 31.12.2018, 12 Miesięcy


Partnerzy projektu:

 • Powiat Żarski


Problemy zidentyfikowane przez partnerów:

 • przedstawinie i analiza przeprowadzonej ankiety dot. tematu uzależnień i zapobieganiu w Euroregionie SNB
 • przedstawienie przygotowanego przez doradcę fachowego katalogu działań, który
  posłużyć ma jako fundament do opracowania koncepcji i tematów następnego PL-DE projektu
 • przedstawienie potencjalnego polskiego i niemieckiego partnera, którzy chcą
  wspólnie przygotować następny projekt transgraniczny
 • podpisanie PL-DE porozumienia partnerskiego dot. współpracy w ramach
  następnych PL-DE projektów w zakresie transgranicznemu zapobieganiu uzależnieniom


Działania projektu:

 • PL-DE konferencja w Forst (L.) i Żarach
 • Przeprowadzenie ankietowania dot. tematu projeku: Powiat SPN i Powiat Żarski
 • Regularne spotkania partnerów projektu


Projekt-Roadshow:

 • 11 kwietnia 2018: polsko-niemiecka konferencja w Forst (L.)
 

czytaj więcej tutaj ...