Szerokopasmowy dostęp do internetu

Opracować. Rozwinąć. Połączyć.

INTERNET SZEROKOPASMOWY W POWIECIE SZPREWA-NYSA

Wydajne sieci szerokopasmowe służące do sprawnej wymiany informacji i wiedzy są podstawą szybkiego rozwoju. Internet nabrał dla gospodarki i społeczeństwa takiego znaczenia jak ulice i tory kolejowe, jak rzeki i kanały czy też jak sieci przesyłowe gazu, wody i prądu. Internet szerokopasmowy jest teraz ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji przy znajdowaniu odpowiedniej lokalizacji dla zakładania przedsiębiorstw i miejsca zamieszkania dla rodzin.

Również w naszym powiecie zmniejszyła się w ostatnich dwóch latach liczba obszarów z ograniczonym czy też niewystarczającym dostępem do internetu („białe plamy”)

  • Pomagamy przy zakupie szybkiego dostępu do internetu internetowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na terenie powiatu.
  • Doradzamy gminom odnośnie spraw dotyczących rozwoju technicznego i możliwości uzyskania dotacji.
  • Przyjmujemy również uwagi odnośnie obszarów, gdzie jeszcze brakuje szybkiego dostępu do internetu (≥ 2 Mbit/s).

W ostatnich miesiącach pomyślnie zrealizowano w naszym powiecie szereg projektów umożliwiających uruchomienie łączy szerokopasmowych na terenach wiejskich, jak np. w miejscowościach Klein Bademeusel i Groß Bademeusel, dzielnicach Sprembergu i Drewitz, w Urzędzie Gminy Döbern-Land oraz w gminach Kolkwitz i Schmogrow-Fehrow. Dalsze projekty są w realizacji.

Obecnie koncerny telefonii komórkowej budują nowe sieci na bazie standardów przesyłu danych czwartej generacji, nazywanych LTE (Long Term Evolution), również w naszym powiecie. Dotyczy to szczególnie tych regionów, które nie dysponują jeszcze internetem szerokopasmowym.