Dla przedsiębiorstw

Planować. Inwestować. Wdrażać.

ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW I ZNAJDOWANIE DLA NICH ODPOWIEDNIEJ LOKALIZACJI

Jakie zadania ma podmiot pomagający w zakładaniu działalności na danym terenie?

Dobre podmioty dają przedsiębiorcy wsparcie, które ten potrzebuje do realizacji swoich celów w nowym miejscu działania przedsiębiorstwa. Wspierają go w wyborze lokalizacji. Pośredniczą w komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami czy urzędami administracji państwowej ewt. gremiami politycznymi.

Ile zainteresowany przedsiębiorca musi zapłacić za tę usługę?

Nic! Zakładanie nowych przedsiębiorstw lub znajdowanie dla nich dobrej lokalizacji zapewnia późniejsze wpływy z podatków na rzecz federacji, kraju związkowego i gminy. Tym samym zrefinansują się poniesione przez nas wcześniej nakłady.

Czy my jako podmioty pomagające w znajdowaniu odpowiedniej lokalizacji dla firm konkurujemy z prywatnymi doradcami?

Nie. Zazwyczaj się uzupełniamy. Można by stawiać w tym miejscu jeszcze wiele pytań i udzielać na nie odpowiedzi. Dla nas w centrum każdej sprawy zawsze na pierwszym miejscu znajduje się przedsiębiorstwo – dlatego wspólnie podczas bezpośrednich i poufnych rozmów znajdujemy odpowiedzi na Państwa pytania. Takie pojęcia jak „Relocation Service“, „Infrastructure“, „Settlement“ czy „Investment Support“ są nam równie dobrze znane jak terminy „zakładanie firmy”, „poszukiwanie lokalizacji” czy „inwestycja”.

Stawiając wobec siebie wysokie wymagania kierujemy się następującą dewizą:

  • Otwierać drzwi, żeby przedsiębiorcy mogli przez nie łatwiej przejść.
  • Zdrowe przedsiębiorstwa szybciej rosną i tworzą nowe miejsca pracy.
  • Atmosfera przyjazna dla przedsiębiorstw może się być ważniejsza niż krótkoterminowe finansowe wsparcie.
  • Wizje mają być ożywiane a nie zarządzane.

Koncentrujemy się na następujących działaniach:

  • Wspieranie i towarzyszenie podczas procesu zakładania przedsiębiorstwa lub znajdowania dla niego odpowiedniej lokalizacji
  • Wspieranie i towarzyszenie w promocji produktów wytwarzanych przez założone przedsiębiorstwa
  • Wspieranie i towarzyszenie młodym absolwentom Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus i Wyższej Szkoły Łużyckiej podczas procesu wdrażania ich innowacyjnych pomysłów we własnym przedsiębiorstwie
  • Transgraniczne wspieranie przedsiębiorczości

czytaj więcej tutaj ...