Podróż studyjna w ramach targów „efa“ w Lipsku w dniach 18.-20.09.2019

W dniach 18 – 20.09.2019 r. przeprowadzono podróż studyjną, w której to w ramach targów „efa“ - Targi fachowe dla technik elektrycznych, budynków, światła i energii w Lipsku – wzięli udział polscy uczniowie szkol zawodowych. Uczestnikami byli uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „ELEKTRYK“, a także ich opiekunowie i nauczyciele. Podróż została zorganizowana przez Spółkę Wspierania Przedsiębiorczości powiatu Sprewa-Nysa, Centrum Innowacji i Technologii / Polsko-Niemieckie Eurocentrum i jest elementem polsko-niemieckiego projektu „Razem dla pogranicza - poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwoju kompetencji transgranicznych”, którzy trwa od 01.04.2018 do końca roku 2020. Jest to projekt finansowany w ramach Programów Współpracy VA Brandenburgia-Lubuskie 2014-2020.

Targi fachowe są miejscem spotkania dla producentów, usługodawców, odwiedzających z przedsiębiorstw zajmujących się rzemiosłem, przemysłem, działalnością gospodarcza i dostawa energii. To także miejsce dla handlowców, planistów, architektów, inżynierów, administratorów budynków, inwestorów, a także dla młodych pracowników.

Dla uczestników podroży studyjnej, a tym samym dla odwiedzających targi „efa” ważne były w pierwszej kolejności informacje związane z tematem innowacji oraz technologii elektrycznych i technologii w budynkach. Targi wyraźnie pokazały, że są to najważniejsze targi przemysłowe i elektryczne w środkowych Niemczech. Tematy targów to szerokie spektrum technik związanych z budynkami, światłem i energią. Obok najważniejszych tematów targów, jak np. Smart Home, oświetlenie i mobilność elektryczna uczniowie byli także zainteresowani technikami pomiarów, kontroli, sterowania i regulacji. Jeszcze większe zainteresowanie wśród elektrotechników ze szkoły zawodowej wzbudziły oferty z zakresu technik energetycznych bazujących na niskim napięciu.

Także cześć targów „efa“, „YOUNG-efa“, obszar dla młodych pracowników była obiektem zainteresowania polskich uczniów szkoły zawodowej, a także platformą do spotkań z ekspertami oraz do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami i producentami branży elektrycznej. Informacje na temat kształcenia uczniowie mogli zaczerpnąć u przedstawicieli Centrum Edukacji i Technologii Izby Rzemieślniczej w Lipsku.

Na wspólnym stanowisku jednostek fachowych Sachsen/Thüringen i Sachsen-Anhalt młodzi uczniowie mogli otrzymać wskazówki na temat konkurencji w ubieganiu się o kształcenie w zawodach elektrotechnika, technika energii i budynków oraz zdobyć informacje o niniejszych organizacjach.

CIT GmbH, 23.09.2019

logo KP INTERREG VA