Projekty zrealizowane

Forum MŚP

 • Okres realizacji: 2011
 • Dofinansowanie: EFS Hiszpania
 • Zakres: Platforma internetowa służąca rozwojowi transgranicznych kontaktów (na skalę europejską) pomiędzy mikro- i małymi przedsiębiorstwami
 • Międzynarodowi partnerzy z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Włoch

ERASMUS for Young Entreprenuers – Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

 • Okres realizacji: 2010 - 2011
 • Dofinansowanie: EU, GD Enterprise and Industry, Wsparcie Pilotażowe
 • Zakres: Program wymiany dla młodych przedsiębiorców na terenie krajów członkowskich UE
 • Międzynarodowi partnerzy z Hiszpanii i Francji

Warsztaty Pomysłów (dla) Przyszłych Przedsiębiorców [VIW – VorgründerIdeenWerkstatt]

 • Okres realizacji: 2010 - 2011
 • Dofinansowanie: EFS, Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych, Kobiet i Zdrowia Brandenburgii [MASF]
 • Zakres: Wspólne, międzynarodowe tworzenie pozbawionych biurokracji ofert w Brandenburgii w celu wspierania i promowania kompetencji przedsiębiorczych w grupie docelowej „Długotrwale bezrobotni i osoby pozbawione dochodów bez prawa do zasiłku”, model VIW, zalecenia kierowane  do MASF, podsumowanie Dobrych Praktyk (Best-Practice)
 • Międzynarodowi partnerzy z Portugalii, Wielkiej Brytanii, Czech

Konferencje dla branży tekstylnej /Fora Innowacji

 • Okres realizacji: 2002 - 2010
 • Dofinansowanie: Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich [MWE], INTERREG IIIC
 • Zakres: Rozwój sieci kooperacji branży tekstylnej w Euroregionie Włókienniczym [EuroTextilRegion] w zakresie tworzenia innowacyjnych metod i produkcji tekstyliów, konfekcji na miarę, wykorzystywania roślin przemysłowych i wykorzystania rozwiązań techniczno-budowlanych
  Przyszłość przemysłu tekstylnego w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr“
 • Międzynarodowi partnerzy z Polski, Francji, Republiki Czeskiej, Finlandii i Kanady

ChaBaLEU

 • Okres realizacji: 2007 - 2009
 • Dofinansowanie: EFS, Artykuł 6
 • Zakres: Tworzenie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie mikrofinansowania mikro- i małych przedsiębiorstw w UE
 • Międzynarodowi partnerzy z Francji, Polski, Grecji i Portugalii

INNOMASS

 • Okres realizacji: 2006 - 2009
 • Dofinansowanie: Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii [BMWi], NEMO – Netzwerkmanagement Ost (finansowanie powstawania i rozwoju struktur sieci współpracy we wschodniej części Niemiec)
 • Zakres: Rozwój przemysłowej produkcji i dystrybucji odzieży na miarę dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań i metod oraz opracowanie skutecznego sposobu ich dystrybucji
 • Międzynarodowy partner z Polski

Transgraniczne Wspieranie Przedsiębiorczości

 • Okres realizacji: 2003 - 2007
 • Dofinansowanie: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A
 • Zakres: Rozwijanie kooperacji ze szczególnym naciskiem na współpracę na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej w zakresie gospodarki. Rozwój rolnictwa i terenów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i infrastruktury turystycznej

TMS Tailor Made Solutions

 • Okres realizacji: 2004 - 2006
 • Dofinansowanie: PHARE
 • Zakres: Zindywidualizowane rozwiązania dla przedsiębiorców z terenu pogranicza: z branży budowalnej, obróbki metali oraz przemysłu spożywczego – prezentacje na targach, spotkania kooperacyjne i wymiana doświadczeń, doradztwo indywidualne
 • Międzynarodowi partnerzy z Polski i Austrii

EQUAL - Partnerstwo dla Rozwoju „GBB –Brandenburska Sieć Wsparcia dla osób zakładających własną działalność gospodarczą”,

 • Okres realizacji: 2002 - 2005
 • Dofinansowanie: EFS, UE, DG Employment, Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych [BMAS], Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
 • Zakres: Wspieranie i promowanie zakładania własnej działalności w Brandenburgii poprzez działalność typu One-Stop-Shop, zakładanie przedsiębiorstw przez kobiety, mikrofinansowanie, turystyka bez barier itp.
 • Międzynarodowi partnerzy z Wielkiej Brytanii, Grecji, Hiszpanii Portugalii

Prosimy zasięgnąć u nas szczegółowych informacji!