Projekt "Młodzi Rzemieślnicy"

logo KP INTERREG VA

Młodzi Rzemieślnicy razem dla pogranicza - rozwój transgranicznych kompetencji

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej w zakresie nauki zawodu z uwzględnieniem zmiany modelu konsumpcji i szans dla rozwoju zawodów usługowo- rzemieślniczych, dostosowanej do potrzeb rynku pracy na obszarze wsparcia.

Celem jest wspólne działania partnerów projektu na rzecz rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie nauki zawodu z uwzględnieniem możliwości rozwoju zawodów usługowo-rzemieślniczych, dostosowanej do potrzeb rynku pracy na obszarze wsparcia.

Wspólne działania partnerów w ramach projektu będą istotnym wzbogaceniem oferty edukacyjnej, ponieważ ukierunkowane są one na praktykę zawodową, dzięki czemu na transgranicznym rynku pracy zostaną zabezpieczone odpowiednie zasoby wykwalifikowanych pracowników rzemieślniczych. Produkty powstałe w wspólnej wyniku realizacji projektu wykorzystywane będą w przyszłości w ramach transgranicznej współpracy partnerów.

Okres realizacji projektu

01.01.2021 – 30.06.2022 (18 miesięcy)

Partner Wiodący

 • Powiat Nowosolski

Partner Projektu

 • Centrum Innowacji i Technologii (CIT) Sp. z o.o., Agencja Wspiera Przedsiębiorczości Powiatu Sprewa-Nysa

Calkowite wydatki kwalifikowalne: 603.176,89 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 512.700,35 EUR

Działania w projekcie:

 • Kursy fachowe i językowe
 • Warsztaty dla uczniów w zawodach: t. żywienia i usług gastronom (w tym cukiernik), t. logistyk, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych (w tym elektromechanik pojazdów samochodowych)
 • Trening kompetencji społecznych dla polskich i niemieckich uczniów i nauczycieli,
 • Transgraniczny Konkurs Umiejętności ,,FiM” (w zakresie fryzjerstwa i makijażu) w Nowej Soli
 • Wizyty zawodoznawcze w polskich i niemieckich zakładach pracy dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe
 • Stworzenie polsko-niemieckich tutoriali
 • Opracowanie słownika branży TSL (słownik polsko-niemiecki), który stanowić będzie praktyczne narzędzie do pracy dla uczniów i nauczycieli, dostępny w wersji elektronicznej.
 • Opracowanie wspólnej polsko-niemieckiej koncepcji działań w zakresie kształcenia zawodowego – profil usługowo-rzemieślniczy
 • Spotkania partnerów projektu
 • Prezentacja projektu na Targach Pracy i Kariery IMPULS w Cottbus
 • Prezentacja projektu na Targach Rzemieślniczych w Cottbus, Wyjazd studyjny na Targi EFA w Lipsku