Model 4-fazowy

„TAK TO JEST MOŻLIWE!”

MODEL 4-FAZOWY

  • Orientowanie – bezpłatna rozmowa wstępna pomoże Państwu w sprecyzowaniu własnych pomysłów, w określeniu najbliższych etapów pracy i w lepszym wewnętrznym nastawieniu się na realizację swojego przedsięwzięcia.
  • Profilowanie – podczas rozmów przeprowadzonych przez ośrodki zajmujące się analizą własnego potencjału (Assessment-Center), trwających z reguły 3-4 dni, można stworzyć zindywidualizowany, osobisty Plan Działania Przedsiębiorcy. Otrzymają Państwo informacje o możliwym wsparciu czy dotacjach na ten cel. Zostanie również wskazany kompetentny i profesjonalny Partner służący pomocą w ramach  naszych kontaktów i powiązań gospodarczych.
  • Planowanie , wraz z możliwością uzyskania środków w ramach „Mikrodofinansowania“ oraz Start – kompetentne i rzeczowe doradztwo zgodnie z zasadą „Pomożemy ci, abyś sam mógł sobie pomagać” oraz „Poprowadzimy Cię za rękę” oferuje Państwu w fazie planowania możliwość skorzystania z indywidualnej opieki i wsparcia ukierunkowanego na zrealizowanie przedsięwzięcia.
  • Stabilizowanie i rozwój , wraz z możliwością skorzystania z usług programu Coaching dla Początkujących Przedsiębiorców [Gründercoaching Deutschland] i z wymiany europejskiej - jasne sformułowanie celu pozwala na uniknięcie - również w dalszej przyszłej działalności -nieporozumień pomiędzy zaangażowanymi osobami. Dlatego należy regularnie dokonywać kontroli celów wyznaczonych dla przestępstwa a w szczególności swoich kalkulacji! W tym miejscu nie są Państwo zdani wyłącznie na siebie. Możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie we wszystkich istotnych kwestiach.

Proszę umówić się z nami na dogodny termin konsultacji!

Uzgadnianie terminów specjalnych konsultacji dla emigrantów pod numerem telefonu: 0176-16113493.