Linki

Ogólne informacje dla osób zakładających działalność gospodarczą

Praktyczne wsparcie przy zakładaniu działalności do uzyskania na terenie  Brandenburgii

Praktyczne wsparcie przy zakładaniu działalności do uzyskania na terenie RFN

TEC NET Beratungs- und Servicegesellschaft mbH [pol. TEC NET Spółka Doradztwa i Serwisu mbH]

Doradztwo w zakresie uzyskania dofinansowania

Konkursy dla nowych przedsiębiorców

Izby

Centra Transferu Technologii na uniwersytetach regionalnych