Doradztwo i wsparcie w ramach projektu Lotsendienst w Powiecie Szprewa-Nysa

„UDA SIĘ NAM!”

Doradztwo i wsparcie w zakładaniu własnej działalności świadczone w ramach projektu „Lotsendienst w Powiecie Szprewa-Nysa” – czas trwania: 01.03.2010 do  31.12.2013

OFERTA

Przed założeniem:

 • Wstępne konsultacje indywidualne dla wszystkich osób zainteresowanych założeniem własnej działalności, niezależnie od planowanej branży i statusu zatrudnienia.
 • Udział w analizie (Assessments), aby ustalić potencjał własnych zdolności i kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości i planowanych pomysłów na prowadzenie działalności
 • Wsparcie podczas opracowywania indywidualnego „Plan Działania Przedsiębiorcy” potrzebnego do założenia przedsiębiorstwa.
 • Udzielanie wymaganych, indywidualnych i specyficznych usług doradczych, szkoleniowych i coachingowych zgodnie z zasadą „Pomożemy ci, abyś sam mógł sobie pomagać”.
 • Tworzenie specjalnych ofert doradztwa dla kobiet.
 • Nieformalna opieka podczas całego etapu przygotowania do założenia przedsiębiorstwa.

Po założeniu:

 • Nieformalna, nie wiążąca się z dodatkowymi kosztami opieka w pierwszym roku po założeniu (faza startowa).
 • Możliwość korzystania z regionalnych Sieci Wsparcia dla nowych przedsiębiorców i doradców.
 • Łatwy dostęp do federalnego programu  rozwijania usług doradczych w ramach coachingu dla początkujących przedsiębiorców w Niemczech “Gründercoaching Deutschland”.
 • Łatwy dostęp do federalnego programu  udzielania zabezpieczonych mikrokredytów z Niemieckiego Funduszu Mikrofinansowania “Mikrofinanzfond Deutschland”.
 • Dostęp do Europejskiego Programu Wymiany Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (EYE) „ERASMUS für Junge Unternehmer“.
 • Zewnętrzne banki wiedzy i kompetencji.

Dalsze informacje znajdują się w folderze na końcu artykułu.

Proszę umówić się z nami na dogodny termin konsultacji w celu dokonania zgłoszenia!

Projekt „Lotsendienst w Powiecie Szprewa-Nysa” w dniu 21.12.2011 uzyskał certyfikat organizacji CERTQA zgodnie ze standardami jakości DGF opierającym się na normie DIN ISO 19011 spełniając wymogi „Zorientowanego na grupy i na społeczno-kulturową tożsamością płciową doradztwa DGF przy  zakładaniu działalności”.