Coaching dla Początkujących Przedsiębiorców (GCD)

Program Coaching dla Początkujących Przedsiębiorców w Niemczech „Gründercoaching Deutschland" (GCD) dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego EFS stanowo prostą i nieskomplikowaną formę doradztwa dla już istniejących młodych przedsiębiorstw

 • Jakie działania są dofinansowywane?

Usługi coachingowe i doradcze w kwestiach ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych na etapie startu, rozwoju i stabilizacji.

 • Kto może uzyskać dofinansowanie?
  • przedsiębiorstwa z działające maks. od 5 lat
  • Firmy przejmowane będą traktowane tak samo jak nowo założone.
  • Osoby bezrobotne zakładające działalność (przez okres  pierwszego roku).
 • W jaki sposób uzyskuje się dofinansowanie?
  • Wysokość dotacji wynosi 75 %maksymalnego wynagrodzenia dziennego w wysokości 800,00 Euro.
  • Podstawa obliczenia kwoty całego zadania doradczego może wynosić maks. 6.000,00 Euro.
  • Dla osób bezrobotnych zakładających działalność suma dofinansowania może wynosić w pierwszym roku maks. 4.000 Euro łącznej kwoty w wysokości 6.000,00 Euro przy 90% dofinansowania.
 • W jaki sposób składa się wniosek?
  Wniosek składa się drogą elektroniczną w banku KfW. Dalszymi sprawami zajmuje się już partner regionalny.

Dalsze informacje znajdą Państwo w aktualnym folderku na końcu tego artykułu.

CIT GmbH został wyznaczony przez niemiecki bank KfK Mittelstandsbank akredytowanym partnerem regionalnym programu Program Coaching dla Początkujących Przedsiębiorców w Niemczech „Gründercoaching Deutschland" (GCD).

Proszę umówić się z nami na dogodny termin konsultacji!