einverstanden Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Centrum für Innovation
und Technologie GmbH

facebook
Schriftgröße:
form bg

Osoby kontaktowe 

Herr Bernd Kruczek

Projektleiter

Tel.: +49 (0) 3562 69 241 17
Fax: +49 (0) 3562 69 241 26
E-Mail: kruczek@cit-wfg.de

 
Frau Nadine Zeffler-Kockott

Assistentin der Geschäftsführung

Projektassistentin

Tel.: +49 (0) 3562 69 241 10
Fax: +49 (0) 3562 69 241 11
E-Mail: zeffler-kockott@cit-wfg.de

 
Frau Susan Kutschker

Junior Projektleiterin

Tel.: +49 (0) 3562 69 241 40
Fax: +49 (0) 3562 69 241 41
E-Mail: kutschker@cit-wfg.de

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Forum MŚP

 • Okres realizacji: 2011
 • Dofinansowanie: EFS Hiszpania
 • Zakres: Platforma internetowa służąca rozwojowi transgranicznych kontaktów (na skalę europejską) pomiędzy mikro- i małymi przedsiębiorstwami
 • Międzynarodowi partnerzy z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Włoch

ERASMUS for Young Entreprenuers – Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

 • Okres realizacji: 2010 - 2011
 • Dofinansowanie: EU, GD Enterprise and Industry, Wsparcie Pilotażowe
 • Zakres: Program wymiany dla młodych przedsiębiorców na terenie krajów członkowskich UE
 • Międzynarodowi partnerzy z Hiszpanii i Francji

Warsztaty Pomysłów (dla) Przyszłych Przedsiębiorców [VIW – VorgründerIdeenWerkstatt]

 • Okres realizacji: 2010 - 2011
 • Dofinansowanie: EFS, Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych, Kobiet i Zdrowia Brandenburgii [MASF]
 • Zakres: Wspólne, międzynarodowe tworzenie pozbawionych biurokracji ofert w Brandenburgii w celu wspierania i promowania kompetencji przedsiębiorczych w grupie docelowej „Długotrwale bezrobotni i osoby pozbawione dochodów bez prawa do zasiłku”, model VIW, zalecenia kierowane  do MASF, podsumowanie Dobrych Praktyk (Best-Practice)
 • Międzynarodowi partnerzy z Portugalii, Wielkiej Brytanii, Czech

Konferencje dla branży tekstylnej /Fora Innowacji

 • Okres realizacji: 2002 - 2010
 • Dofinansowanie: Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich [MWE], INTERREG IIIC
 • Zakres: Rozwój sieci kooperacji branży tekstylnej w Euroregionie Włókienniczym [EuroTextilRegion] w zakresie tworzenia innowacyjnych metod i produkcji tekstyliów, konfekcji na miarę, wykorzystywania roślin przemysłowych i wykorzystania rozwiązań techniczno-budowlanych
  Przyszłość przemysłu tekstylnego w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr“
 • Międzynarodowi partnerzy z Polski, Francji, Republiki Czeskiej, Finlandii i Kanady

ChaBaLEU

 • Okres realizacji: 2007 - 2009
 • Dofinansowanie: EFS, Artykuł 6
 • Zakres: Tworzenie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie mikrofinansowania mikro- i małych przedsiębiorstw w UE
 • Międzynarodowi partnerzy z Francji, Polski, Grecji i Portugalii

INNOMASS

 • Okres realizacji: 2006 - 2009
 • Dofinansowanie: Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii [BMWi], NEMO – Netzwerkmanagement Ost (finansowanie powstawania i rozwoju struktur sieci współpracy we wschodniej części Niemiec)
 • Zakres: Rozwój przemysłowej produkcji i dystrybucji odzieży na miarę dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań i metod oraz opracowanie skutecznego sposobu ich dystrybucji
 • Międzynarodowy partner z Polski

Transgraniczne Wspieranie Przedsiębiorczości

 • Okres realizacji: 2003 - 2007
 • Dofinansowanie: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A
 • Zakres: Rozwijanie kooperacji ze szczególnym naciskiem na współpracę na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej w zakresie gospodarki. Rozwój rolnictwa i terenów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i infrastruktury turystycznej

TMS Tailor Made Solutions

 • Okres realizacji: 2004 - 2006
 • Dofinansowanie: PHARE
 • Zakres: Zindywidualizowane rozwiązania dla przedsiębiorców z terenu pogranicza: z branży budowalnej, obróbki metali oraz przemysłu spożywczego – prezentacje na targach, spotkania kooperacyjne i wymiana doświadczeń, doradztwo indywidualne
 • Międzynarodowi partnerzy z Polski i Austrii

EQUAL - Partnerstwo dla Rozwoju „GBB –Brandenburska Sieć Wsparcia dla osób zakładających własną działalność gospodarczą”,

 • Okres realizacji: 2002 - 2005
 • Dofinansowanie: EFS, UE, DG Employment, Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych [BMAS], Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
 • Zakres: Wspieranie i promowanie zakładania własnej działalności w Brandenburgii poprzez działalność typu One-Stop-Shop, zakładanie przedsiębiorstw przez kobiety, mikrofinansowanie, turystyka bez barier itp.
 • Międzynarodowi partnerzy z Wielkiej Brytanii, Grecji, Hiszpanii Portugalii

Prosimy zasięgnąć u nas szczegółowych informacji!