einverstanden Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Centrum für Innovation
und Technologie GmbH

facebook
Schriftgröße:
form bg

EuRegionet

 Projekt wsparty ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony“

EuRegioNet – Umiędzynarodowienie sieci i klastrów (NWC/USK)

Cele projektu:

Stworzenie transgranicznej platformy informacyjno-, konsultingowo-, wspierającej istniejące lub tworzące się sieci i klastry (NWC/USK) na terenie realizacji projektu, które powstały z MiŚP i/lub instytucji naukowych.
Celem priorytetowym jest przekazanie tym sieciom informacji, wyników i ekspertyz dot. mi. ich długoterminowych ustaleń, umocnienia się czy też sieci transgranicznych:

 • rozpoczęcie polsko-niemieckiego dialogu klastrów, sieci transgranicznych
 • zbudowanie NWC/USK w odniesieniu do struktur usługowych
 • wspieranie NWC/USK w projektach transgranicznych/w pozyskiwaniu środków wspierających
 • wspieranie inteligentnej specjalizacji, strategicznej rozbudowy, umiędzynarodowienia
 • marketing lokalny poprzez zapoczątkowanie rozwoju polsko-niemieckiego klastra-marki

Okres trwania projektu:

 • 04/2017 – 03/2020, 36 miesięcy

Partnerzy projektu:

Problemy zidentyfikowane przez partnerów:

 • potrzeba polepszenia instniejących NWC/USK strategii marketingowych, skierowanych na umiędzynarodowienie
 • istnieją nieliczne kooperacje pom. przedsiębiorstwami
 • istnieją deficyty w transgranicznym marketingu lokalnym

Działania projektu:

 • ocena 16 NWC/USK regionów partnerskich
 • poszerzenie/powiązanie siciowe/umiędzynarodowienie 8 NWC/USK
 • stworzenie 2 nowych transgranicznie działających NWC/USK

Projekt-Roadshow:

 • 29 czerwca 2017: Główna uroczystość inaugurująca w Gorzowie Wlkp., Polska