einverstanden Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Centrum für Innovation
und Technologie GmbH

facebook
Schriftgröße:
form bg

Osoby kontaktowe 

Herr Bernd Kruczek

Projektleiter

Tel.: +49 (0) 3562 69 241 17
Fax: +49 (0) 3562 69 241 26
E-Mail: kruczek@cit-wfg.de

„Tak to jest możliwe!”

Model 4-fazowy

  • Orientowanie – bezpłatna rozmowa wstępna pomoże Państwu w sprecyzowaniu własnych pomysłów, w określeniu najbliższych etapów pracy i w lepszym wewnętrznym nastawieniu się na realizację swojego przedsięwzięcia.
  • Profilowanie – podczas rozmów przeprowadzonych przez ośrodki zajmujące się analizą własnego potencjału (Assessment-Center), trwających z reguły 3-4 dni, można stworzyć zindywidualizowany, osobisty Plan Działania Przedsiębiorcy. Otrzymają Państwo informacje o możliwym wsparciu czy dotacjach na ten cel. Zostanie również wskazany kompetentny i profesjonalny Partner służący pomocą w ramach  naszych kontaktów i powiązań gospodarczych.
  • Planowanie , wraz z możliwością uzyskania środków w ramach „Mikrodofinansowania“ oraz Start – kompetentne i rzeczowe doradztwo zgodnie z zasadą „Pomożemy ci, abyś sam mógł sobie pomagać” oraz „Poprowadzimy Cię za rękę” oferuje Państwu w fazie planowania możliwość skorzystania z indywidualnej opieki i wsparcia ukierunkowanego na zrealizowanie przedsięwzięcia.
  • Stabilizowanie i rozwój , wraz z możliwością skorzystania z usług programu Coaching dla Początkujących Przedsiębiorców [Gründercoaching Deutschland] i z wymiany europejskiej - jasne sformułowanie celu pozwala na uniknięcie - również w dalszej przyszłej działalności -nieporozumień pomiędzy zaangażowanymi osobami. Dlatego należy regularnie dokonywać kontroli celów wyznaczonych dla przestępstwa a w szczególności swoich kalkulacji! W tym miejscu nie są Państwo zdani wyłącznie na siebie. Możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie we wszystkich istotnych kwestiach.

Proszę umówić się z nami na dogodny termin konsultacji!

Uzgadnianie terminów specjalnych konsultacji dla emigrantów pod numerem telefonu: 0176-16113493.