einverstanden Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Centrum für Innovation
und Technologie GmbH

facebook
Schriftgröße:
form bg

PARTNERZY CIT GMBH

 

Spółka ASG Spremberg mbH

Spółka ASG Spremberg mbH działa transgranicznie na pograniczu dwóch krajów związkowych jako powiernicza spółka miasta Spremberg (Brandenburgia) oraz Gminy Spreetal (Republika Saksońska) i jest współodpowiedzialna za rozwój i modernizację miasta oraz za wspieranie rozwoju gospodarczego.

 

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus  jest niewielkim uniwersytetem technicznym, uznanym na arenie międzynarodowej i ukierunkowanym na innowacje. Specjalizuje się w następujących dziedzinach: ochrona środowiska, energetyka, materiałoznawstwo, budownictwo oraz technologia informacyjno-komunikacyjna.

 

Brandenburskie Centrum Technologii Energetycznej [CEBra] e.V.

Brandenburskie Centrum Technologii Energetycznej [CEBra] e.V. uzupełnia struktury złożone z centralnej jednostki naukowej jaką jest Brandenburski Uniwersytet Techniczny [BTU Cottbus) i z ukierunkowanego rynkowo przedsiębiorstwa – spółki CEBra GmbH. CEBra e. V. jest inicjatorem rozmaitych interdyscyplinarnych projektów przemysłowych w dziedzinie energetyki.

 

Euroregion Szprewa-Nysa-Bóbr

Polsko-niemieckie pogranicze m.in. ze względu na swoje położenie geograficzne stanowi centrum europejskiego procesu integracji. Od lat miasta i gminy regionu ściśle ze sobą współpracują.

 

Stowarzyszenie Wspierania i Promocji Łużyc e.V.

Stowarzyszenie Wspierania i Promocji Łużyc e.V. jako cel wyznaczyło sobie w ramach marketingu wewnętrznego i zewnętrznego kreować pozytywny wizerunek regionu. Prezes CIT GmbH, pan Rüdiger Albert, pełni w nim funkcję skarbnika.

 

Izba Rzemieślnicza w Cottbus

Izba Rzemieślnicza w Cottbus stała się nowoczesnym centrum usługowym na rzecz rzemiosła. W czasach szybkiego rozwoju technologicznego i gospodarczego, rzemiosło indywidualne bardziej niż kiedykolwiek musi polegać na silnym partnerze. Izba Rzemieślnicza w Cottbus jest właśnie takim partnerem.

 

Wyższa Szkoła Łużycka

Wyższa Szkoła Łużycka systematycznie rozwijała się na fundamencie niegdysiejszej politechniki od momentu jej założenia w 1991 roku. Kierunki studiów takie jak technika medyczna, informatyka, fizjoterapia oraz nauki przyrodnicze wynikają w przeważającym stopniu z potrzeb regionu i cieszą się wśród studentów coraz większą popularnością.

 

Izba Przemysłowo-Handlowa [IHK] w Cottbus

Izba Przemysłowo-Handlowa w Cottbus udostępnia swoim członkom szeroką ofertę serwisową i usługową. Obejmuje on udzielanie informacji dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego, pomoc przy rozpoczynaniu kariery w zawodzie, doradztwo związane ze wspieraniem przedsiębiorczości oraz doradztwo gospodarcze (również w zakresie handlu zagranicznego).

 

Bank Inwestycyjny Brandenburgii [ILB]

Bank Inwestycyjny Brandenburgii [ILB] jako centralna instytucja wspiera Brandenburgię i jej publiczne organy przy wypełnianiu ich zadań. Głównym celem działalności jest wspieranie publicznych i prywatnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie gospodarki, infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego.

 

Powiat Szprewa-Nysa

Na południowo-wschodniej Brandenburgii, dokładnie pomiędzy metropoliami niemieckich miast Berlin i Drezno oraz polskiego Wrocławia, od Górnego Szprewaldu na północnym-zachodzie aż po Nysę na wschodzie rozciąga się Powiat Sprewa-Nysa.

 

Agencja Rozwoju Strukturalnego i Pracy Brandenburgii [LASA] GmbH

Agencja LASA Brandenburg GmbH z ramienia niemieckiego Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych, Zdrowia i Rodziny zarządza dotacjami przeznaczanymi na doradztwo szkoleniowe dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą - na etapie poprzedzającym założeniem firmy, dla osób zakładających własną działalność – w momencie jej startu oraz podczas przejmowania przedsiębiorstw (np. w wyniku sukcesji).

 

Związek Turystyczny Dolnych Łużyc e.V.

Strategiczne ukierunkowanie Związku Turystycznego Dolnych Łużyc e.V. i dalsza optymalizacja struktury mają być ustalone w procesie budowania  koncepcji rozwoju turystyki dla Powiatu Szprewa-Nysa.

 

Szprewaldzki Związek Turystyczny e.V.

Szprewaldzki Związek Turystyczny e.V.  świadczy wszelkie usługi turystyczne dla wycieczek indywidualnych i grupowych.

 

Inicjatywa Gospodarcza na rzecz Łużyc [WIL]

Łużycki konkurs dla nowych przedsiębiorców [LEX Lausitzer Existenzgründerwettbewerb]

W lutym 2009 porozumiało się 31 łużyckich przedsiębiorstw i postanowiło założyć Inicjatywę Gospodarczą na rzecz Łużyc [WIL e.V.]. Stowarzyszenie jest platformą działania i siecią kooperacji, wyróżniającą się spośród innych istniejących inicjatyw dzięki swojej współpracy transgranicznej na pograniczu krajów związkowych oraz współpracy  międzybranżowej.

 

Rozwój Gospodarczy Brandenburgii Ltd. [WfBB GmbH]

Rozwój Gospodarczy Brandenburgii Ltd. [WfBB GmbH] od 2001 roku jest placówką typu „One-Stop-Agency“ i służy znajdowaniu lokalizacji dla przedsiębiorstw, wspieraniu klasy średniej oraz nowozakładanych na terenie Brandenburgii przedsiębiorstw ukierunkowanych na rozwój technologii.