einverstanden Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Centrum für Innovation
und Technologie GmbH

facebook
Schriftgröße:
form bg

Osoby kontaktowe 

Frau Estera Lindner-Kuhlmann

Projektleiterin

Tel.: +49 (0) 3562 69 241 42
Mobil: +49 (0) 175 16 016 17
Fax: +49 (0) 3562 69 241 49
E-Mail: kuhlmann@dpe-wfg.de

Projekt Edukacja

 


Polsko – Niemiecki Projekt „EDUKACJA“

Razem dla pogranicza - poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwoju kompetencji transgranicznych

Cele projektu:

Projekt służy regionalnemu i transgranicznemu umocnieniu ofert dot. kształcenia zawodowego i ich dopasowania do wymóg rynku pracy na polsko-niemieckim obszarze wsparcia.

Głównym celem projektu jest wybór możliwie najlepszych środków w zakresie wejścia w zawód, które dostosowane są do wymagań obszaru pogranicza oraz do poprawy umiejętności językowych i infrastruktury instytucji edukacyjnej polskiej szkoły zawodowej w Nowej Soli (CKZiU).

 

Zadania te sprawiają, że oferta szkoleniowa, ze szczególnym uwzględnieniem staży zawodowych, jest atrakcyjna i pomaga regionalnym firmom w znalezieniu i wyborze wykwalifikowanych pracowników. Grupą docelową projektu są niemieccy i polscy uczestnicy, którzy odbywają szkolenia zawodowe i chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje oraz informacje na temat innowacyjnych ofert pracy na obszarze przygranicznym.

 

Ten rodzaj wsparcia pozwoli większej liczbie osób dostrzec zwiększoną ilość i jakość oferowanych możliwości kształcenia, aby tym samym zdobyć jszcze lepsze i dopasowane do obszaru przygranicznego kwalifikacje.

 

Czas trwania projektu:

  • 01.04.2018 – 31.03.2021, 36 Miesięcy

Partner wiodący projektu:

  • Powiat Nowosolski

Partner projektu:

  • CIT Sp. z o.o., Agencja Wspiera Przedsiębiorczości Powiatu Sprewa-Nysa

 

Zidentyfikowane tematy/zakresy:

● Dalszy rozwój kontaktów i współpracy polsko-niemieckiej na szczeblu    
  dot. szkoleń i zatrudnienia
● Podnoszenie świadomości regionalnych firm w zakresie bezpośredniego    
  kontaktu ze szkołami zawodowymi
● Zwiększenie umiejętności językowych, a tym samym możliwości co do   
   szkolenia i kariery
● Zwiększenie zasobów wykwalifikowanych pracowników
● Integracja mieszkańców w obszarze przygranicznym

 

Działania projektu:

  • 1-DE/PL Warsztaty dot. tematu Nowoczesne miejsca kształcenia zawodowego modele, koncepcje i perspektywy, Forst (L.)/Cottbus
  • 5-DE/PL Warsztatówdot. tematu kształcenia zawodowego/praktyk zawodowych w niemieckim przedsiębiorstwie-możliwości i wymogi. Rozmowy z przedsiębiorcami, zwiedzanie firm i warsztatów szkolnych (Guben, Forst, Schwarze Pumpe, Cottbus)
  • 2-DE-PL Prezentacja szkół zawodowych Powiatów Nowosolskiego i SPN na Targach Messe „IMPULS“ w Cottbus
  • 1-Wyjazd studyjnypolskich uczniów i nauczycieli na Targi „CeBIT“ w  Hannoverze
  • 1-Wyjazd studyjnypolskich uczniów i nauczycieli na Targi „Drogi Kariery“ w Dreźnie

Projekt-Roadshow:

  • 1. DE/PL Warsztaty dot. tematu: „Nowoczesne miejsca kształcenia zawodowego modele, koncepcje i perspektywy”, Forst (L.)/Cottbus