einverstanden Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Centrum für Innovation
und Technologie GmbH

facebook
Schriftgröße:
form bg

POMOC PRZY ZAKŁADANIU PRZEDSIĘBIORSTW I ZNAJDOWANIU DLA NICH ODPOWIEDNIEJ LOKALIZACJI

Decyzje o założeniu firmy lub znalezieniu dla niej odpowiedniej lokalizacji są sprawą poufną a jednocześnie mają charakter bardzo długofalowy i strategiczny. Czy jest to zarząd koncernu czy przedsiębiorca indywidualny, spółka akcyjna czy pojedyncze przedsiębiorstwo zawsze należy wcześniej rozważyć wiele czynników, które dopiero znacznie później w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa rzeczywiście okazują się być udanymi.

Decyzje o znalezieniu właściwej lokalizacji dla przedsiębiorstw stają się szczególnie ważne, jeśli pomiędzy tzw. siedzibą „firmy-matki” a nowym zakładem „firmy-córki” leżą tysiące kilometrów, mil czy stref czasowych.

Wcześniejsze konsultacje przedsiębiorstwa i jego udziałowców z lokalną jednostką zajmującą się wspieraniem przedsiębiorczości mogą pomóc w rzeczowym rozważeniu wszystkich czynników i w sprawnym podjęciu decyzji o wyborze lokalizacji.

Powiat Szprewa-Nysa oferuje wiele dobrych lokalizacji, lecz nie każde miejsce spełnia indywidualne wymogi danej branży czy w równym stopniu może przyczynić się do realizacji określonego długoterminowego celu przedsiębiorstwa.

Dobre doradztwo odnośnie znalezienia odpowiedniej lokalizacji dla przedsiębiorstwa cechuje nie tylko wyłącznie rozmowa o uzyskaniu możliwego dofinansowania, ale przede wszystkim jego konsekwentne reprezentowanie.

Instytucja zajmująca się wspieraniem przedsiębiorczości powinna nie tylko rozumieć język przedsiębiorstwa i się nim posługiwać – musi również reprezentować jego interesy oraz często starać się otwierać dla niego wiele drzwi w urzędach państwowych czy u decydentów politycznych.

Podmioty Powiatu Szprewa-Nysa wspierające zakładanie przedsiębiorstw i znajdowanie dla nich właściwej lokalizacji finansowane są z podatków. Funkcjonują dzięki zaufaniu przedsiębiorców i potencjałowi działania regionalnych urzędów państwowych. Wszak wiedzą Państwo, że tylko udane założenie przedsiębiorstwa w odpowiednim miejscu w długofalowy sposób zapewni miejsca pracy, umożliwi wygospodarowanie podatków a dzięki tym przedsiębiorstwom, które odniosły sukces, uda się pozyskać do regionu nowe – w charakterze klientów i dostawców.

Nasza polityka promowania regionu nie unika światowej rywalizacji pomiędzy konkurencyjnymi lokalizacjami, zawsze będziemy stać u boku przedsiębiorców, którzy będą upatrywać sukcesu swojego przedsiębiorstwa, w sukcesie rozwijającego się regionu Łużyce, leżącego pomiędzy Berlinem a Dreznem.

Możemy razem pomyśleć o wspólnych sukcesach i wizjach, dlatego proszę się zwrócić do nas po konsultację!
Państwa pierwszy krok do nas